23 Leden 2019

Úspěšný závěr intenzivního projektu

Po masakru křesťanů hinduisty v srpnu 2008 poskytovala CSI přeživším dlouholetou pomoc. Otevřením Vzdělávacího centra byl projekt úspěšně završen.

obr.4

Křesťané ze spolkového státu Urísa byli brutálně napadeni hinduisty. Při pogromu byly tisíce lidí raněny a více než 100 zabito. Přes 50 000 domů bylo zničeno. Ve spolupráci s naším indickým partnerem  jsme poskytovali postiženým první naléhavou pomoc

Dlouhodobá pomoc

Krátce po napadení bylo nutné postiženým dodat celty, oblečení, potřeby na vaření ale především poskytnout lékařské ošetření. V další fázi se pomoc soustředila na obnovu domů. Před pěti lety jsme pak zahájili hospodářský projekt. S velkým přispěním místního partnera se nám podařilo pomoci více než 200 postiženým rodinám. Projekt byl zaměřen na výstavbu domů a rozvoj pěstování zeleniny se záměrem podpořit soběstačnost.

Budoucnost pro postižené děti

Z mnoha dětí se po útoku stali sirotci nebo polosirotci. Mnohé z nich prchaly bez ochrany do 350 km vzdáleného velkoměsta Bhuvanéšvar. Jeden pastor pro ně sice otevřel útulek, ale v roce 2015 byl přijat zákon, podle kterého se musely děti vrátit domů. Proto se CSI rozhodla co nejrychleji pro ně vybudovat v Kandhamal vzdělávací centrum, aby hlavně děvčata nezůstala na ulici.

Nyní je centrum dokončeno. Žákyně mohou získat vzdělání v oboru IT, vyučit se prodavačkou nebo šičkou. Mnoho dívek z chudých poměrů, které doposud neměly šanci získat jakékoliv vzdělání, tak může najít uplatnění na trhu práce. Mezitím se i vláda uvolila podílet se na krytí nákladů na školné a vzdělávání, takže činnost CSI může být ukončena. Děkujeme všem dárcům, kteří roky štědře podporovali náš projekt.

Zdroj CSI

Komentáře k článku

Komentář byl úspěšně odeslán.

Der Kommentar wurde erfolgreich abgesendet, sobald er von einem Administrator verifiziert wurde, wird er hier angezeigt.