Kdo jsme

Naše vize a zásady

Každý by měl mít možnost svobodně uplatňovat svou víru, beze strachu a s respektem k bližnímu. CSI vždy odvozovala své povolání ze dvou biblických textů a Deklarace lidských práv OSN:

  • „Trpí jeden úd? Všechny údy trpí spolu s ním.“ První list Korinťanům 12:26
  • Podobenství o dobrém samaritánovi: Luk 10, 25–37
  • Deklarace lidských práv OSN, článek 18

„Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v sobě i volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru, sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním obřadů.“

Vedení

výkonná ředitelka CSI ČR:

Ing. Monika Kahancová

prezident mezinárodní rady CSI:

Dr John Eibner