Zásady ochrany osobních údajů

Odpovědným subjektem ve smyslu zákonů o ochraně osobních údajů, zejména obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), je:

CSI
Ing. Monika Kahancová
P. O. Box 11
Nové Město nad Metují
549 01
Česká republika

Telefon: + 420 491 470 084
E-mail: csi@csi-cr.cz
Webové stránky: https://www.csi-cr.cz/

Všeobecné informace

Při používání těchto webových stránek (například při vyplňování kontaktního formuláře) jsou shromažďovány takzvané osobní údaje, jako je jméno, adresa bydliště nebo to, ze které stránky jste na naše stránky přišli. Stále více se uznává, že tyto osobní údaje potřebují dodatečnou ochranu, aby byla osoba, která za nimi stojí, chráněna před zneužitím a aby byla zachována její svrchovanost nad vlastními osobními právy. Evropská unie se tímto problémem podrobně zabývala ve svém obecném nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (zde a dále jen DSGVO). CSI je správcem údajů pro účely zákonů o ochraně osobních údajů, zejména obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Stejně jako všechny ostatní společnosti a organizace je CSI povinna dodržovat právní požadavky nařízení o ochraně osobních údajů. Nejen ze zákonné povinnosti, ale také z úcty k našim hostům se snažíme tyto povinnosti plnit.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou veškeré informace, které se vztahují ke konkrétní nebo identifikovatelné osobě. Subjekt údajů je osoba, o níž jsou osobní údaje zpracovávány. Zpracování zahrnuje jakékoli nakládání s osobními údaji bez ohledu na použité prostředky a postupy, zejména ukládání, zpřístupňování, získávání, vymazávání, uchovávání, úpravu, likvidaci a používání osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s evropským právem na ochranu osobních údajů na základě následujících právních základů ve spojení s čl. 6 odst. 1 DSGVO:

  • lit. a) Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů.
  • lit. b) Zpracování osobních údajů pro plnění smlouvy se subjektem údajů, jakož i pro provedení odpovídajících opatření před uzavřením smlouvy.
  • lit. c) Zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje podle jakéhokoli platného práva EU nebo podle jakéhokoli platného práva země, v níž se GDPR uplatňuje zcela nebo zčásti.
  • lit. d) Zpracování osobních údajů za účelem ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.
  • lit. f) Zpracování osobních údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů nás nebo třetích stran, pokud nepřevažují základní svobody a práva a zájmy subjektu údajů. Oprávněnými zájmy jsou zejména náš obchodní zájem na tom, abychom mohli poskytovat naše webové stránky, bezpečnost informací, vymáhání našich vlastních právních nároků a dodržování švýcarských právních předpisů.

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou pro příslušný účel nebo účely. V případě dlouhodobějšího uchovávání údajů v důsledku zákonných a jiných povinností, kterým podléháme, zpracování odpovídajícím způsobem omezujeme.

Prohlášení o ochraně údajů pro soubory cookie

Tyto webové stránky používají soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které umožňují ukládat specifické informace týkající se uživatele na jeho koncovém zařízení během používání webové stránky. Soubory cookie umožňují zejména zjistit frekvenci používání a počet uživatelů stránek, analyzovat vzorce chování při používání stránek, ale také učinit naši nabídku přívětivější pro zákazníky. Soubory cookie zůstávají uloženy i po skončení relace prohlížeče a lze je načíst při další návštěvě stránek. Pokud si to nepřejete, měli byste ve svém internetovém prohlížeči nastavit odmítnutí přijímání souborů cookie.

Obecný nesouhlas s používáním souborů cookie používaných pro účely online marketingu lze u velkého počtu služeb, zejména v případě sledování, vyjádřit prostřednictvím amerických stránek http://www.aboutads.info/choices/ nebo stránek EU http://www.youronlinechoices.com/.  Ukládání souborů cookie lze navíc deaktivovat v nastavení prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že pak možná nebudete moci využívat všechny funkce této online služby.

Zásady ochrany osobních údajů pro šifrování SSL/TLS

Tyto webové stránky používají šifrování SSL/TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, například dotazů, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Zásady ochrany osobních údajů pro soubory protokolů serveru

Provozovatel těchto webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v tzv. souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o tyto soubory:

  • typ a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL odkazu
  • název hostitele počítače, ze kterého se přistupuje
  • čas požadavku na server

Tyto údaje nelze přiřadit konkrétním osobám. Tyto údaje se neslučují s jinými zdroji údajů. Vyhrazujeme si právo tyto údaje zpětně zkontrolovat, pokud zjistíme konkrétní náznaky nezákonného použití.

Služby třetích stran

Tyto webové stránky mohou používat Google Maps pro vkládání map, Google Invisible reCAPTCHA pro ochranu před roboty a spamem a YouTube pro vkládání videí.

Tyto služby americké společnosti Google LLC používají mimo jiné soubory cookie, v důsledku čehož jsou údaje předávány společnosti Google v USA, ačkoli předpokládáme, že v této souvislosti nedochází k žádnému sledování osob výhradně prostřednictvím používání našich webových stránek.

Společnost Google se zavázala zajistit odpovídající ochranu údajů v souladu s americko-evropským a americko-švýcarským štítem na ochranu soukromí.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Zásady ochrany osobních údajů pro kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste v něm uvedli, budou uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje nebudeme předávat dále bez vašeho souhlasu.

Zásady ochrany osobních údajů pro zasílání newsletterů

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na těchto webových stránkách, požadujeme od vás e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Žádné další údaje nebudou shromažďovány. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Svůj souhlas s uchováváním údajů, e-mailové adresy a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím „odhlašovacího odkazu“ v newsletteru.

Prohlášení o ochraně údajů pro funkci komentářů na těchto webových stránkách

Pro funkci komentářů na těchto webových stránkách se kromě vašeho komentáře ukládají údaje o tom, kdy byl komentář vytvořen, vaše e-mailová adresa a, pokud nepíšete anonymně, vámi zvolené uživatelské jméno.

Ukládání IP adresy

Naše funkce komentářů ukládá IP adresy uživatelů, kteří vkládají komentáře. Vzhledem k tomu, že komentáře na našich stránkách před jejich aktivací nekontrolujeme, potřebujeme tyto údaje, abychom mohli v případě porušení zákona, například urážek nebo propagandy, proti autorovi zakročit.

Přihlášení k odběru komentářů

Jako uživatel webu se můžete po registraci přihlásit k odběru komentářů. Obdržíte potvrzovací e-mail, který ověří, že jste vlastníkem zadané e-mailové adresy. Z této funkce se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu v informačních e-mailech.

Používání map Google

Tyto webové stránky využívají služeb služby Google Maps. To nám umožňuje zobrazovat interaktivní mapy přímo na webových stránkách a umožňuje vám pohodlně používat funkci mapy. Při návštěvě webových stránek obdrží společnost Google informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku našich webových stránek. K tomu dochází bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud nechcete, aby byly vaše údaje přiřazeny k vašemu profilu Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google ukládá vaše údaje jako profily používání a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo návrhu svých webových stránek podle potřeb. Takové vyhodnocování se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem poskytování reklamy podle potřeb a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů a pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů společností Google, jakož i další informace o vašich právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete na adrese: www.google.de/intl/cs/policies/privacy.

Reklamy Google

Tato webová stránka používá sledování konverzí Google. Pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy umístěné společností Google, Google Ads nastaví ve vašem počítači soubor cookie. Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví, když uživatel klikne na reklamu umístěnou společností Google. Tyto soubory cookie ztrácejí po 30 dnech platnost a nepoužívají se k identifikaci osob. Pokud uživatel navštíví určité stránky našich webových stránek a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my i společnost Google rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat na různých webových stránkách zákazníků služby Ads. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Nezískávají však žádné informace, které by bylo možné použít k osobní identifikaci uživatelů.

Pokud si nepřejete účastnit se sledování konverzí, můžete odmítnout nastavení souboru cookie, který je k tomu zapotřebí – například pomocí nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení souborů cookie, nebo nastavením prohlížeče tak, aby byly soubory cookie z domény „googleadservices.com“ blokovány.

Vezměte prosím na vědomí, že soubory cookie pro odhlášení nemusíte mazat, dokud si nepřejete, aby se zaznamenávaly údaje o měření. Pokud jste v prohlížeči vymazali všechny soubory cookie, musíte příslušný soubor cookie opt-out znovu nastavit.

Použití Google reCAPTCHA

Tyto webové stránky používají službu reCAPTCHA společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko „Google“). Účelem dotazu je rozlišit, zda je vstup proveden člověkem nebo automatizovaným, strojovým zpracováním. Dotaz zahrnuje odeslání IP adresy a případně dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google. Za tímto účelem je váš vstup přenesen do společnosti Google a tam dále použit. Vaše IP adresa však bude společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání této služby. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci reCaptcha nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Vaše údaje mohou být rovněž předány do USA. Pro předávání údajů do USA platí rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, tzv. štít na ochranu soukromí. Společnost Google se účastní „Štítu na ochranu soukromí“ a podřídila se požadavkům. Stisknutím dotazu vyjadřujete souhlas se zpracováním svých údajů. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání.

 

Další informace o službě Google reCAPTCHA a souvisejícím prohlášení o ochraně osobních údajů najdete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Zásady ochrany osobních údajů pro službu Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, která je poskytována společností Google Ireland Limited. Pokud se správce údajů na těchto webových stránkách nachází mimo Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarsko, pak zpracování údajů Google Analytics provádí společnost Google LLC. Společnosti Google LLC a Google Ireland Limited jsou dále označovány jako „Google“.

Získané statistické údaje nám umožňují zlepšovat naši nabídku a činit ji pro vás jako uživatele zajímavější. Tyto webové stránky používají službu Google Analytics také pro analýzu toků návštěvníků napříč zařízeními, která se provádí prostřednictvím ID uživatele. Pokud máte uživatelský účet Google, můžete analýzu návštěvnosti napříč zařízeními deaktivovat v nastavení tamtéž v části „Moje údaje“, „Osobní údaje“.

Právním základem pro používání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DS-GVO. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Rádi bychom upozornili, že na těchto webových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód „_anonymizeIp();“, aby bylo zajištěno anonymní shromažďování IP adres. To znamená, že IP adresy jsou zpracovávány ve zkrácené podobě, čímž je vyloučena možnost osobních odkazů. Pokud se shromážděné údaje o vás vztahují k nějaké osobě, je tato osoba okamžitě vyloučena a osobní údaje jsou okamžitě vymazány.

Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. Pro výjimečné případy, kdy jsou osobní údaje předávány do USA, se společnost Google přihlásila ke štítu EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Služba Google Analytics používá soubory cookie. Informace generované souborem cookie o vašem používání webových stránek budou přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) pro společnost Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: Deaktivujte službu Google Analytics.

Kromě toho můžete také zabránit používání služby Google Analytics kliknutím na tento odkaz: Deaktivovat službu Google Analytics. Tím se na vašem datovém nosiči uloží tzv. opt-out cookie, který zabrání zpracování osobních údajů službou Google Analytics. Upozorňujeme, že pokud vymažete všechny soubory cookie na svém koncovém zařízení, budou vymazány i tyto soubory cookie opt-out, tj. pokud chcete i nadále zabránit této formě shromažďování údajů, budete muset soubory cookie opt-out znovu nastavit. Soubory cookie opt-out se nastavují pro každý prohlížeč a počítač/koncové zařízení, a proto je třeba je aktivovat pro každý prohlížeč, počítač nebo jiné koncové zařízení zvlášť.

Zásady ochrany osobních údajů pro používání webových písem Google

Tyto webové stránky používají pro jednotné zobrazení písem takzvaná webová písma poskytovaná společností Google. Při vyvolání stránky prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazovaly správně. Pokud váš prohlížeč webová písma nepodporuje, použije váš počítač standardní písmo.

Další informace o webových písmech Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Tag Manager

Google Tag Manager je řešení, pomocí kterého můžeme spravovat tzv. webové značky prostřednictvím rozhraní a integrovat tak např. službu Google Analytics a další marketingové služby Google do naší online nabídky. Samotný správce tagů, který tagy implementuje, nezpracovává žádné osobní údaje uživatelů. Pokud jde o zpracování osobních údajů uživatelů, přečtěte si prosím následující informace o službách Google. Pokyny pro používání: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Zásady ochrany osobních údajů pro Facebook

Tyto webové stránky využívají funkce společnosti Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA . Při vyvolání našich stránek pomocí zásuvných modulů Facebooku je navázáno spojení mezi vaším prohlížečem a servery Facebooku. Při tomto procesu jsou již údaje předávány společnosti Facebook. Pokud máte účet na Facebooku, mohou s ním být tyto údaje propojeny. Pokud si nepřejete, aby byly tyto údaje spojeny s vaším účtem na Facebooku, odhlaste se před návštěvou našich stránek z Facebooku. Interakce, zejména použití funkce komentáře nebo kliknutí na tlačítko „To se mi líbí“ nebo „Sdílet“, jsou rovněž předávány společnosti Facebook. Více informací naleznete na adrese https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0.

Odběr novinek – Mailchimp

Newsletter je zasílán pomocí poskytovatele rozesílacích služeb „MailChimp“, platformy pro rozesílání newsletterů amerického poskytovatele Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele rozesílacích služeb si můžete prohlédnout zde. Společnost Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp je certifikována v rámci dohody Privacy Shield a nabízí tak záruku dodržování evropské úrovně ochrany údajů (PrivacyShield). Poskytovatel zasílatelských služeb je využíván na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO a smlouvy o zpracování objednávky podle čl. 28 odst. 3 písm. 1 DSGVO.

Poskytovatel zasílatelských služeb může údaje příjemců používat v pseudonymní podobě, tj. bez přiřazení k uživateli, k optimalizaci nebo zlepšení vlastních služeb, např. k technické optimalizaci zasílání a prezentace newsletteru nebo pro statistické účely. Poskytovatel rozesílacích služeb však údaje našich příjemců newsletteru nepoužívá k tomu, aby jim sám psal nebo je předával třetím stranám.

Zásady ochrany osobních údajů pro YouTube

Na těchto webových stránkách jsou integrovány funkce služby „YouTube“. „YouTube“ vlastní a provozuje společnost Google Ireland Limited, společnost založená podle irského práva se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, která provozuje služby v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku.

Vaše právní dohoda se společností „YouTube“ se skládá z podmínek uvedených na následujícím odkazu: https://www.youtube.com/static?gl=de&template=terms&hl=de. Tyto podmínky představují právně závaznou dohodu mezi vámi a společností YouTube týkající se vašeho používání služeb. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google vysvětlují, jak společnost YouTube nakládá s vašimi osobními údaji a jak je chrání při používání služby.

Agenturní služby

Údaje našich zákazníků zpracováváme v souladu s předpisy spolkové vlády o ochraně osobních údajů (zákon o ochraně osobních údajů, DSG) a EU-DSGVO v rámci našich smluvních služeb.

Přitom zpracováváme inventární údaje (např. kmenové údaje zákazníků, jako jsou jména nebo adresy), kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), údaje o obsahu (např. textové položky atd.), údaje o smlouvě (např. předmět smlouvy, termín), platební údaje (např. bankovní údaje, historie plateb), údaje o používání a metadata (např. v rámci vyhodnocování a měření úspěšnosti marketingových opatření). Mezi subjekty údajů patří naši zákazníci, zainteresované strany, jakož i jejich zákazníci, uživatelé, návštěvníci webových stránek nebo zaměstnanci, jakož i třetí strany. Účelem zpracování je poskytování smluvních služeb, fakturace a náš zákaznický servis. Právní základ pro zpracování vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO (smluvní služby), čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO (analýza, statistika, optimalizace, bezpečnostní opatření). Zpracováváme údaje, které jsou nezbytné pro odůvodnění a plnění smluvních služeb, a poukazujeme na nezbytnost jejich zveřejnění. Ke zpřístupnění externím subjektům dochází pouze v případě, že je to nezbytné v souvislosti s objednávkou. Při zpracování údajů, které nám byly poskytnuty v rámci objednávky, postupujeme v souladu s pokyny klienta i zákonnými požadavky na zpracování objednávek podle čl. 28 DSGVO a nezpracováváme údaje pro jiné účely, než které jsou uvedeny v objednávce.

Po uplynutí zákonné záruky a srovnatelných povinností údaje vymažeme. Nutnost uchovávání údajů je v nepravidelných intervalech přezkoumávána. V případě zákonných povinností archivace dochází k výmazu po jejich uplynutí. V případě údajů, které nám klient sdělil v rámci zakázky, vymazáváme údaje v souladu se specifikací zakázky, a to zásadně po skončení zakázky.

Autorská práva

Autorská práva a veškerá další práva k obsahu, obrázkům, fotografiím nebo jiným souborům na těchto webových stránkách náleží výhradně provozovateli těchto webových stránek nebo konkrétně uvedeným držitelům autorských práv. K reprodukci jakýchkoli souborů je třeba předem získat písemný souhlas držitele autorských práv.

Každý, kdo se dopustí porušení autorských práv bez souhlasu příslušného držitele autorských práv, může být vystaven trestnímu stíhání a případně i náhradě škody.

Obecné prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Všechny informace na našich webových stránkách byly pečlivě zkontrolovány. Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili aktuálnost, přesnost a úplnost poskytovaných informací. Přesto nelze zcela vyloučit výskyt chyb, což znamená, že nemůžeme zaručit úplnost, správnost a aktuálnost informací, včetně novinářských a redakčních informací. Nároky z odpovědnosti za škody způsobené použitím jakýchkoli poskytnutých informací, včetně jakýchkoli informací, které jsou neúplné nebo nesprávné, budou proto zamítnuty.

Vydavatel může měnit nebo mazat texty podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění a není povinen aktualizovat obsah těchto webových stránek. Používání těchto webových stránek nebo přístup na ně je na vlastní riziko návštěvníka. Vydavatel, jeho zadavatelé nebo partneři neodpovídají za škody, jako jsou přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo zvláštní škody, údajně způsobené používáním těchto webových stránek, a proto za takové škody nenesou žádnou odpovědnost.

Vydavatel rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah a dostupnost webových stránek třetích stran, které jsou přístupné prostřednictvím externích odkazů na těchto webových stránkách. Za obsah odkazovaných stránek odpovídají výhradně jejich provozovatelé. Vydavatel se tak výslovně distancuje od veškerého obsahu třetích stran, který může být relevantní z hlediska trestního práva nebo práva odpovědnosti za škodu nebo který může urážet obecné mravy.

Změny

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Platí aktuální verze zveřejněná na našich webových stránkách. Pokud je prohlášení o ochraně osobních údajů součástí smlouvy s vámi, budeme vás v případě aktualizace informovat o změně e-mailem nebo jiným vhodným způsobem.

Dotazy na pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů, napište nám e-mail nebo se obraťte přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů v naší organizaci uvedeného na začátku tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.