Jižní Súdán

Během občanské války v Súdánu (1983-2005) bylo nespočet lidí na jihu (dnes Jižní Súdán) zabito islamistickými milicemi nebo odvlečeno na sever do otroctví. I když nájezdy mezitím ustaly, mnoho Jižních Súdánců je stále drženo v otroctví a vystaveno kruté svévoli jejich majitelů. Další se již narodili do otroctví. CSI zatím osvobodila přes 100 000 otroků.

CSI pomáhá

  • Další osvobozování lidi z otroctví
  • Pomoc pří získání soběstačnosti osvobozených Jižních Súdánců prostřednictvím startovního balíčku a kozy
  • Lékařská péče pro oběti
  • Programy pomoci pro místní obyvatelstvo

Staňte se součástí naší práce