24. listopadu 2023

Arménie / Náhorní Karabach: Jedna z nejstarších křesťanských komunit na světě byla zničena

„V září 2023 dosáhl Ázerbájdžán s Tureckem svého cíle. Po více než stoletém úsilí se podařilo zničit tisíciletou arménskou křesťanskou komunitu v Náhorním Karabachu (Arcach)“ – Joel Veldkamp – CSI

Ázerbájdžán devět měsíců obléhal Náhorní Karabach – zablokoval jedinou silnici, která spojovala území s Arménskou republikou. Následkem blokády byla tisícům lidí odepřena lékařská péče a mnoho těhotných žen potratilo. Nedostatek pohonných hmot znemožňoval dopravu potravin z venkova do měst a převoz nemocných do nemocnice. Ázerbájdžánští odstřelovači stříleli na arménské farmáře, kteří se snažili pracovat na polích. V polovině září už v celé oblasti chyběla mouka na chleba.

 

Totální útok

19. září zahájil Ázerbájdžán totální útok na Náhorní Karabach. Bombardovali civilní oblasti a používali nelegální kazetové bomby. 50 000 lidí – téměř polovina populace – bylo vyhnáno ze svých domovů. V hlavním městě Stěpanakertu hledali úkryt ve sklepech a kostelích. Mnozí další spali pod širým nebem. Paní Sofik z vesnice Sarnaghbyur se po zahájení útoku pokusila shromáždit děti z vesnice k přesunu do bezpečí pod skupinou stromů. Jenže i toto místo ázerbájdžánské síly bombardovaly. Mnoho dětí bylo zabito a zraněno.

20. září arménští předáci v Karabachu podepsali příměří, v jehož rámci se zavázali, že složí zbraně a budou jednat o „reintegraci“ do Ázerbájdžánu. Ázerbájdžánské útoky ale pokračovaly minimálně další den a jednotky obsadily všechny hlavní silnice v Karabachu, čímž odřízli lidi v odlehlých vesnicích od zbytku území. Mnoho zraněných zemřelo, protože nebylo možné je evakuovat.

 

Deportace

24. září zahájili Rusové deportací veškerého arménského obyvatelstva Náhorního Karabachu do Arménie. Partner projektu CSI, Vardan Tadevosyan, nám řekl, že se v hlavním městě Stěpanakertu každý sháněl po pěti litrech paliva na cestu do Arménie.

Touto válkou byla zničena jedna z nejstarších křesťanských komunit na světě. Mnoha  nejstarším kostelům světa nyní hrozí znesvěcení nebo demolice.

 

Pomoc v nouzi

Závazek CSI vůči arménskému lidu – prvnímu křesťanskému národu – pokračuje. Spěchali jsme s pomocí do jižní Arménie, abychom čelili přílivu 120 000 uprchlíků z Náhorního Karabachu. Jejich přesídlení nebude snadné – čeká je dlouhá a obtížná cesta. S partnery v Arménii jim budeme na této cestě pomáhat. Zároveň jednáme s Vardanem Tadevosyanem o obnovení rehabilitačního Centra Caroline Cox v Arménii. Více než 20 let Centrum poskytovalo v Karabachu nejmodernější péči lidem s postižením a zraněními z válek v letech 1988-1994, 2016 a 2020. Dá-li Bůh, bude tato služba pokračovat.

Hrozba, která visí nad arménským lidem, ale nezmizela. Naopak – genocida Arménů probíhá v několika fázích od roku 1894. Ideologie islámské nadřazenosti a pantureckého nacionalismu cílí ke zničení tohoto hrdého ostrova svobodného křesťanského lidu uprostřed turkických muslimů. Turecko a Ázerbájdžán již podnikají agresívní kroky směrem k jižní Arménii a ázerbájdžánská státní propaganda prohlásila většinu Arménské republiky za „západní Ázerbájdžán“, do kterého se „musíme vrátit“.

CSI – Joel Veldkamp

Komentáře k článku

Komentář byl úspěšně odeslán.

Der Kommentar wurde erfolgreich abgesendet, sobald er von einem Administrator verifiziert wurde, wird er hier angezeigt.