18. března 2023

Egypt: Nábožensky motivované únosy křesťanských dívek

„V některých případech je dokonce konverze ženy oslavována tak, že je oznámena původní náboženské komunitě.“ – Mariz Tadros, egyptská profesorka a bývalá novinářka
Stále znovu se stává, že mladé křesťanské dívky mizí ze svého rodinného prostředí. Egyptská akademička a novinářka Mariz Tadros úzce spolupracuje s CSI v oblasti práv a ochrany křesťanských žen ve své vlasti i ve světě. Zabývá se zejména fenoménem ideologicky motivovaného svádění křesťanských dívek a vdaných žen.

Mariz Tadros je profesorkou politologie a rozvoje na Univerzitě v Sussexu. Je také členkou mezinárodního poradního sboru CSI

CSI: Již léta se zabýváte situací žen v Egyptě a zejména mizením zneužívaných křesťanských dívek.

Mariz Tadros: Ano, bohužel se v Egyptě stále znovu a znovu stává, že mladé křesťanky mizí ze svého rodinného prostředí. Ve většině případů jsou s muslimskými muži, které už dříve znaly, takže nejsou s úplně cizími lidmi.

Takže tyto ženy nebyly uneseny násilím?

Ve většině případů ne. Muž si spíše získal náklonnost a důvěru oběti láskyplnými slovy a příslibem dobrého společného života. Osvobozené křesťanky mi řekly, že byly podvedeny.

Jakým způsobem?

Podvodníci dívkám a ženám slibují, že je budou milovat. Ujišťují je, že je skrze manželství čeká lepší budoucnost a že budou i nadále křesťankami a nebudou tedy muset konvertovat k islámu. Tomuto druhu svádění říkáme „grooming“. Na okolní svět působí dojmem dobrovolného vztahu. Oběť si zpočátku neuvědomuje, do čeho se zapletla.

Kdy se předstíraná láska změní v hořkou realitu?

Často již po prvním intimním kontaktu. Nezřídka je oběť zastrašována, aby konvertovala kvůli sňatku. Pokud vzdoruje, je dívce vyhrožováno násilím nebo i smrtí. Stejně tak je oběti vyhrožováno, že se o sňatku a konverzi k islámu dozví její rodina a ženě pak hrozí smrt od vlastních příbuzných.

Zmiňujete „grooming“ mladých dívek v souvislosti s náboženskými menšinami, proč?

V případě menšin, jako jsou křesťané, kteří v Egyptě tvoří asi deset procent obyvatelstva, dochází k nuceným konverzím, protože záměr pachatele svést a obrátit křesťanku je podporován většinovou společností a často také náboženskými institucemi. Kromě toho si muslimové mohou vzít křesťanskou ženu, ale křesťan si nemůže vzít muslimku.

A pak, mnoho žen, které jsou po léta drženy v zajetí, porodí děti, které jsou podle zákonů země muslimy. Otcům je v případě rozchodu automaticky přiznáno opatrovnictví. Mnoho postižených žen zůstává se svým „manželem“, protože nechtějí přijít o své děti.

Pocit vítězství náboženské většiny a ponižování menšiny hraje v groomingu důležitou roli. V některých případech je konverze ženy dokonce oslavována tím, že je představena své původní náboženské komunitě. Poselství je jasné: křesťané ztratili ženu a ta již nepatří do jejich komunity. Z těchto důvodů je pro křesťanskou ženu v Egyptě obtížné uniknout nucenému muslimskému sňatku.

Zmínila jste, že postižená křesťanka může být zabita vlastní rodinou, pokud se jí podaří utéct.

Jedná se o extrémní případy, ale strach z vydědění vlastní rodinou za porušení cti je u postižených dívek přítomen a útěk z nuceného manželství neusnadňuje. Této bezmocnosti „manžel“ bezostyšně využívá. Mluvila jsem se zneužitými dívkami, které se po osvobození straní své původní komunity. To ničí jejich naději na uzdravení. Strach však ovlivňuje i rodiče zranitelných křesťanských dívek. Stává se, že otcové své dcery ze strachu z únosu berou ze školy.

Co doporučujete křesťanským rodičům v Egyptě, kteří se bojí o svou dceru nebo ji ztratili kvůli nábožensky motivovanému svádění?

Těmto rodinám bych důrazně doporučila, aby stály při svých dcerách, ať se děje cokoli. V případě únosu by měli zapojit úřady, dokud nebudou jejich dívky zachráněny. Pokud rodina a její křesťanské okolí přijme unesenou dceru zpět s láskou bez odsudku, zvýší se tím šance, že se dívce podaří vyprostit ze spárů trýznitele. Postoj lásky a porozumění posiluje celou křesťanskou komunitu v Egyptě, činí ji méně zranitelnou a poskytuje ochranu zranitelným dívkám.

Je možné postavit náboženské svůdce před soud?

Pouze pokud dokážeme věrohodně prokázat, že zmizení ženy s mužem, kterého zná, stejně jako její sňatek a konverze, neproběhlo na základě svobodného rozhodnutí. Jinými slovy, to, co se jeví jako dobrovolné, takové vždy není. Je třeba, aby všichni obhájci práv žen, soudci, média a zastánci svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení pochopili, že grooming je skutečný a velmi nebezpečný.

CSI – Reto Baliarda

Komentáře k článku

Komentář byl úspěšně odeslán.

Der Kommentar wurde erfolgreich abgesendet, sobald er von einem Administrator verifiziert wurde, wird er hier angezeigt.