27. srpna 2022

Ukrajina: Temná historie se opakuje

Rozhovor s Dr. Eibnerem o humanitární pomoci CSI na Ukrajině ze 7. dubna 2022

Mukačevo

CSI: Jaké byly hlavní důvody vaší cesty na západní Ukrajinu?

John Eibner: Cestovali jsme do Mukačeva na Zakarpatské Ukrajině, abychom se seznámili se situací a zmapovali humanitární potřeby ve válkou zmítané zemi. Zajímalo nás také, jak probíhá pomoc podporovaná CSI.

Mukačevo je v současnosti jednou z nejbezpečnějších částí Ukrajiny. Nachází se jižně od Karpat a asi 45 minut jízdy od maďarských hranic. Kvůli relativní bezpečnosti se Mukačevo stalo centrem mnoha mezinárodních humanitárních operací. Humanitární pomoc sem proudí z evropských zemí a odtud je rozesílána do měst, která jsou buď obležená nebo okupovaná. Je také bezpečným útočištěm pro tisíce uprchlíků  z bojových zón, kteří chtějí alespoň prozatím, raději zůstat ve své zemi. Obdivovali jsme obětavost a profesionalitu partnera CSI – Caritas, Spes. Také nás oslovil klid a pořádek, který v místě i přes obrovský příliv vysídlených osob panoval.

 

Co vám řekli uprchlíci, se   kterými jste se setkal?

Vyslechli jsme příběhy jednotlivců a rodin, které byly nuceny opustit své domovy. Někteří uprchli kvůli bombardování. Jedna  prchající žena nám ukázala fotografie vybombardovaných, stále doutnajících paneláků v její ulici. Vyprávěla také o tísnivém útěku autem s traumatizovanými dětmi, které v tichosti přečkaly čtrnáctihodinovou cestu do bezpečí. Od našich partnerů jsme také slyšeli o utrpení těch, kteří jsou stále v obležených a okupovaných městech. Docházejí jim potraviny, léky a další životní potřeby. Mezi uprchlíky jsou muži, ženy, děti a dospělí. Kde je to možné, utíkají rodiny společně. Mobilizovaní muži musí ale zůstat na Ukrajině a hlásit s do služby.

Při cestě na Ukrajinu jsem si uvědomil, jak moc lidé v regionu během staletí trpěli. Na stěně kanceláře biskupa latinského obřadu z Mukačeva visely dvě mapy. Jedna ukazovala etnickou a náboženskou demografii regionu na začátku druhé světové války, druhá pak současný stav. Kdysi početná židovská komunita byla zdecimována. Ostatní menšinové komunity se ještě výrazně zmenšily. Všechny armády, které se v minulosti prohnaly územím dnešní Ukrajiny, za sebou zanechaly smrt a zkázu. Tato temná historie se opakuje.

Na druhou stranu mě potěšila rychlá a odvážná reakce našich křesťanských partnerů. Solidaritu uvedli do praxe profesionálním způsobem, který si zaslouží obdiv a respekt každého příznivce CSI.

 

Jaký druh pomoci CSI obětem poskytuje?

CSI poskytuje základní životní potřeby: jídlo, přístřeší, léky atd. Humanitární operace při mimořádných událostech mají ještě jeden důležitý rozměr – snažíme se postižené ujistit, že nejsou v těžké chvíli opuštěni a že Boží láska je stále přítomná.

Komentáře k článku

Komentář byl úspěšně odeslán.

Der Kommentar wurde erfolgreich abgesendet, sobald er von einem Administrator verifiziert wurde, wird er hier angezeigt.