19 Leden 2018

Útoky vedly ke zničení sboru

Buddhismus je na Západě běžně považován za mírumilovné náboženství. Na Srí Lance jsou ale také extrémističtí buddhisté a mniši, kteří se dopouštějí násilí proti jinověrcům. Tým CSI navštívil oběti přepadů, mezi nimi také pastora Raja.

obr.9-1

„Tady si přistavili žebřík a vlezli dovnitř oknem“, ukazuje Raja rozbité okenní tabulky, které byly po červencovém útoku provizorně opraveny kartonem a novinami. Útočníci se vloupali do budovy kostela a poničili podlahy i stěny. Ještě  v polovině září jsou stěny znečištěny černými mastnými skvrnami, které prakticky nelze odstranit.

Mnoho zdrojů náboženského konfliktu

Život v zemi je po celá desetiletí poznamenán  napětím mezi domorodými  buddhisty a Tamily, největší menšinou v zemi. Tamilové jsou převážně hinduisté, ale také křesťané a mohamedáni. Následky 26 let trvající občanské války, ve které byli v roce 2009 militantní Tamilové definitivně poraženi, jsou doposud zřetelné. Vládní snahy o usmíření obou znepřátelených stran,  jsou dodnes nenaplněné. Tamilové žijí především na severu a východě ostrova a vláda na jejich potřeby nedbá, poněvadž je tato menšina stále pokládána za nežádoucí.

Nacionalismus je spojen s náboženstvím

V posledních letech se také probouzí buddhistické sebevědomí  spojené se silným nacionalismem, a to mezi mnichy i politiky. Tato nenávist k nebuddhistickým menšinám přináší každodenní  diskriminaci a útoky,  a je zdrojem starostí a obav trpících menšin. Zástupkyně CSI k tomu dodává: „V poslední době se do vedoucích pozic dostávají někteří nacionalističtí mniši. Vyzývají další buddhisty, aby společně vyrazili proti jinověrcům“.

 

Přepadení

Také pastor Raja  se stal obětí přepadení. Ve sboru na jihu ostrova začal působit v roce 2001. V roce 2003 postavil kostel. Během těchto roků rostlo napětí, ale ještě se neprojevilo násilně. V březnu roku 2017 započala série útoků proti společenství.  V neděli 26 března obklíčili budovu  mniši  s asi padesáti muži. Bili přítomné členy společenství, honili prchající a křičeli „Už se nevracejte!“

Pastor se ihned obrátil na policii, aby nahlásil napadení. Avšak policie proti  útočníkům nic nepodnikla. Naopak povzbuzovali zástup proti pastorovi, kterého předvedli před soudce.

Policie nečinně přihlíží

Soud pastora osvobodil a povolil bohoslužby. To buddhistické  extrémisty vyprovokovalo k dalším útokům. Přerušili přívod elektrického proudu do domu i kostela a tři dny a noci házeli na kostel i dům kameny. „Střecha i fasáda byla zle poškozena. Okna byla vymlácena. Měli jsme velký strach, ale dům jsme nemohli opustit“, vzpomíná pastor.

CSI týmem otřásl přístup policie. Pastor i jeho společenství zůstávají bez ochrany a žijí v neustálém strachu. Každou chvíli se dav útočníků může znovu objevit a začít házet kameny nebo bít členy společenství. „Buddhističtí mniši mají v zemi velkou moc. Nikdo se neodváží jim odporovat nebo proti nim vystoupit.“ Vysvětluje jeden obhájce. „Proto policie a místní úředníci v podobných situacích mlčí.“

Pastor popisuje současnou situaci společenství po útocích a bití: „Všichni žijí ve velkém strachu a mnoho jich společenství opustilo. Bylo nás čtyřicet rodin, nyní zůstalo šest. Přesto zůstávám ve službě. Podpora ze strany  CSI a ostatních společenství nám dodala novou odvahu“.

 

Pomoc ohroženým křesťanům

CSI působí na Srí Lance od roku 2016. Společně s místními partnery a Evangelickou aliancí poskytuje ohroženým nezbytnou pomoc, spolufinancuje obnovu kostelů a obydlí. Důležitá je právní ochrana pronásledovaných.

Naši partneři se snaží vést dialog a prosadit  pokoj mezi náboženskými skupinami.

Komentáře k článku

Komentář byl úspěšně odeslán.

Der Kommentar wurde erfolgreich abgesendet, sobald er von einem Administrator verifiziert wurde, wird er hier angezeigt.