24. listopadu 2023

Nigérie: Soud podpořil právo ženy stát se křesťankou

Soud v severní Nigérii vydal příkaz ochránit 18letou konvertitku ke křesťanství před členy její vlastní rodiny, kteří jí vyhrožovali vraždou „ze cti“ za to, že opustila islám. Rozhodnutím soud vysílá signál, že v Nigérii musí být zaručeno základní právo na změnu náboženství, a to i v těch svazových státech, které prosazují islámské právo šaría.

Osmnáctileté Mary Olowe (jméno změněno) po konverzi ke křesťanství hrozil smrtí její otec a bratři. Matka, která měla obavy o Mariin život, dceři pomohla utéct do bezpečí v křesťanské komunitě. 

Poté, co Mary a její matka požádaly o soudní ochranu, nejvyšší soud v severní Nigérii vydal příkaz proti jejímu otci a bratrům. 

V příkazu bylo uvedeno: „Obžalovaní jsou tímto zdrženi od pokusů o ohrožení života stěžovatelky po jejím rozhodnutí přejít od praktikování islámu ke křesťanství a také nesmí neporušovat její základní právo na volbu náboženství a myšlenek.“  

 

Odsouzení podle práva šaría

Není známo, ve které části severní Nigérie Mary žije. 12 států převážně muslimské severní Nigérie se řídí zákonem šaría, který obecně zakazuje muslimům konvertovat na jinou víru (ačkoli nemuslimové mohou konvertovat k islámu).  

V těchto státech působí šaría v trestní i náboženské oblasti. Ačkoli se uplatňování šarí’a v jednotlivých státech liší, rouhání je podle Rady pro zahraniční vztahy (CFR) hrdelní zločin ve všech z nich.  

Také muslimové, kteří opustí nebo zpochybní svou víru, mohou čelit stíhání podle islámského práva. Ve státě Kano odsoudil šariátský soud 13letého Omara Farouqa v roce 2020 k 10 letům vězení za údajné rouhání, zatímco Yahaya Sharif, 22letý hudebník, byl ve stejném roce odsouzen k trestu smrti za sdílení písně s údajně profánním textem na sociálních sítích . Farouq byl po mezinárodních výzvách směřovaných k tehdejšímu prezidentovi Muhammadu Buharimu zproštěn obvinění a následující rok propuštěn. Prý odešel do zahraničí. Yahaya zůstává ve vězení a odvolal se k Nejvyššímu soudu Nigérie.   

 

Právo podle ústavy 

Tyto široce medializované případy poukazují na neslučitelnost práva šaría s nigerijskou ústavou. 

V Nigérii je svoboda myšlení, svědomí a náboženství zakotvena v ústavě jako přirozené právo. Výslovné právo každého člověka změnit své náboženství nebo víru odráží také článek 18 Všeobecné deklarace lidských práv. 

Podle ústavy je federální právo nadřazeno nad státním právem i právem šaría. Vydáním ochranného příkazu v případě Mary Olowe vrchní soud uznal, že v otázkách náboženství je nadřazena ústava. 

Federální úřady již v minulosti zabránily provádění nelidských rozsudků podle práva šaría a zrušily ta rozhodnutí, která jsou v rozporu s federálním zákonem.  

 

„Právo“ v rukou davu

I když úřady mohou zabránit vykonání rozsudků podle práva šaría, často nejsou schopny nebo ochotny zabránit útokům davu na jednotlivce obviněné z konverze nebo rouhání.  

Zdá se, že šaría a její tresty mají širokou podporu veřejnosti ve státech, kde platí. V případě Yahaya Sharifa dav po jeho zatčení vypálil jeho dům, aniž by čelil nějakému postihu. Tato kultura davového násilí dosáhla vrcholu v květnu 2022, kdy byla Deborah Emmanuel Yakubu , křesťanská vysokoškolská studentka v Sokotu,  obviněna spolužáky z rouhání, ukamenována a ubita k smrti, a její tělo bylo spáleno. Místní policejní orgány udělaly jen málo pro zastavení útoku. Pouze dva útočníci byli zatčeni a obvinění vznesená proti nim byla nigerijskou advokátní komorou odsouzena jako pouhé symbolické plácnutí přes prsty. Dav přesto ale v reakci zapálil kostely v Sokotu a požadoval propuštění útočníků.  

 

Obvinění z rouhání

Obvinění z rouhání a davové násilí se rozšířily zvláště ve dnech po vraždě studentky. Rhoda Ya’u Jatau, která sdílela video odsuzující útok na Yakubu, byla sama obviněna z rouhání a byla od května 2022 uvězněna. Několik hodin před zahájením procesu s Jatau se 16. prosince v Bauchi před budovou vrchního soudu shromáždil rozhněvaný dav. Objevily se zprávy, že muslimští mladíci plánovali unést Jatau vězeňským dozorcům a ukamenovat ji.

Toto porušování náboženské svobody je součástí extrémní úrovně násilí a nejistoty v Nigérii zmítané islámským povstáním na severovýchodě a útoky islámských militantů z kmene Fulbů ve střední Nigérii. Podle zprávy Intersociety bylo v roce 2022 v Nigérii zavražděno 5 068 křesťanů. 

Komentáře k článku

Komentář byl úspěšně odeslán.

Der Kommentar wurde erfolgreich abgesendet, sobald er von einem Administrator verifiziert wurde, wird er hier angezeigt.