18. března 2023

Jižní Súdán: Svědkem děsivých poprav

„Dostával jsem jen zbytky, které nesnědl Aliho syn.“ – bývalý otrok Garang Diing Ngong
Během útoku na vesnici neměl Garang Diing Ngong šanci před súdánskými muslimy uniknout. Byl unesen a donucen pást dobytek jako otrok. V době zotročení musel přihlížet brutálnímu vraždění některých svých soukmenovců. Nečekané setkání v lese mu přineslo svobodu.

Garang vzpomíná na den, kdy jako malý chlapec pásl kozy své rodiny v nedalekém lese u vesnice Mariabai v tehdejším jižním Súdánu. Náhle s hrůzou spatřil arabské muslimy ze severu, jak zaútočili na Mariabai. „Snažil jsem se utéct, ale Arabové na koních byli mnohem rychlejší,“ vypráví. Islámští bojovníci Garanga zajali. Chlapec se rozplakal, a tak ho nemilosrdně zbili.

Společně s dalšími zajatci z Mariabai byl Garang odvezen na muslimský sever země. Během vyčerpávajícího několikadenního pochodu se stal nedobrovolným svědkem hrůzných poprav. „Tři muži z mé vesnice byli v noci ubodáni. Únosci se domnívali, že se pokusili o útěk.“

 

Pod dohledem Alího syna

V Súdánu byl chlapec předán Alímu Chalífovi, muslimskému farmáři. Ten ho odvezl do svého dobytkářského tábora u vesnice Jelaba. Jeden z Aliho synů musel na Garanga dohlížet. „Aliho syn byl na mě velmi přísný. Nutil mě, abych celý den bosý pásl dobytek jeho rodičů. I za deštivého počasí jsem musel spát venku s kravami, zatímco on spal ve stanu. Trpěl jsem také hladem, protože jsem dostával jen zbytky jídla, které Aliho syn nesnědl. Bylo to moc těžké.“

 

Nedobrovolný svědek brutálních vražd

V době, kdy trávil Garang na dobytčí farmě několik let, přivedl otrokář Ali dalšího zajatého chlapce z kmene Dinka. „Viděl jsem, jak se chlapec snaží vzdorovat tvrdé práci. Před mýma očima ho zbili dřevěnou palicí tak, že svým zraněním podlehl.“ Práci zabitého muže měl převzít další zotročený chlapec z kmene Dinka. Protože se ale nechtěl se vším smířit, Aliho syn ho zastřelil.

Garanga nenapadlo, že se jeho trudný život někdy změní. Byl proto dost překvapen, když ho při práci v lese potkal osvoboditel otroků pracující pro CSI. Odvedl sedmadvacetiletého Garanga do tábora, kde už čekali další osvobození otroci na repatriaci. „Druhý den jsme se vydali na cestu do Jižního Súdánu. Po několika dnech pěšího putování jsme dorazili k mému domovu. Děkuji CSI, že mě vysvobodila z otroctví.“

CSI – Reto Baliarda

Komentáře k článku

Komentář byl úspěšně odeslán.

Der Kommentar wurde erfolgreich abgesendet, sobald er von einem Administrator verifiziert wurde, wird er hier angezeigt.