27 Září 2017

Osvobozeno 400 otroků

Osvobození otroků proběhlo ve dnech 17. a 18. června. CSI osvobodila 400 otroků ze severního Súdánu. Po osvobození každý osvobozený otrok obdržel kozu, balíček pro přežití včetně podzemnice olejné a motyčky a 50 kg čiroku (obvykle distribuujeme 2 kg / osobu, kvůli hladomoru bylo množství zvýšeno na 50 kg). Kolektivně také bývalí otroci obdrželi dva býky. CSI doprovázely dvě zdravotní sestry kvůli ošetření případných zranění.

Súdán_osvobozená_otrokyně

Osvobození otroků proběhlo ve dnech 17. a 18. června. CSI osvobodila  400 otroků ze severního Súdánu. Po osvobození každý osvobozený otrok obdržel kozu, balíček pro přežití včetně podzemnice olejné a motyčky a 50 kg čiroku (obvykle distribuujeme 2 kg / osobu, kvůli hladomoru bylo množství zvýšeno na 50 kg). Kolektivně také bývalí otroci obdrželi dva býky. CSI doprovázely dvě zdravotní sestry kvůli ošetření případných zranění.

Distribuce potravin

Předchozí kroky

Příprava na potravinovou krizi začala v listopadu roku 2016, kdy zaměstnanci CSI zaznamenali jasné známky hrozícího nedostatku  potravin v roce 2017. CSI začala během celého roku hromadit další čirok, který pak  byl rozdělen na konci března 2017 mezi  665 rodin (každý získal 25 kg).

Činnost v červnu a v červenci

CSI koupila téměř 200 000 kg čiroku pro rodiny v Jižním Súdánu. CSI distribuovala tento  čirok 3136 rodinám v Aweil North (stát Lol) a Aweil East State. Každá rodina obdržela 50 kg čiroku, což je zásoba na 30 – 40 dní. Začátkem srpna by už měly farmy začít produkovat potraviny. Zdá se, že na rozdíl od roku 2016 jsou povětrnostní podmínky pro dobrou sklizeň příznivější. V loňském  roce totiž došlo k záplavám v bažinatých oblastech severního Bahr el-Ghazal.

Čirok byl rozdělen během 7 velkých a několika menších distribučních akcí. Během největší distribuce pracovníci CSI a místní tým distribuovali čirok 1500 lidem z více než 20 vesnic! V některých případech museli lidé absolvovat  až 4 hodinový pochod, aby se dostali do distribučního místa. Kvůli deštivému období jsou cesty pro  nákladní vůz nesjízdné a nejvzdálenější vesnice jsou pro něj nedostupné.

Komentáře k článku

Komentář byl úspěšně odeslán.

Der Kommentar wurde erfolgreich abgesendet, sobald er von einem Administrator verifiziert wurde, wird er hier angezeigt.