18. března 2023

Indie: „Stop! Toto je hinduistická země!“

„Musíme se zabývat indickým právem a při napadení se ho také dovolávat!“ – partner CSI Parul Singh. Tlak na vše, co není hinduistické, od nástupu současné vládnoucí strany BJP k moci v roce 2014 neustále roste. Semináře o ústavním právu podporované CSI jsou proto stále potřebnější. Projektový manažer CSI a redaktor Rolf Höneisen se o tom mohli přesvědčit přímo na místě.

Indičtí křesťané jsou školeni v ústavním právu. Sedící vpředu vpravo: Rolf Höneisen z CSI

„Indie má moderní ústavu a je důležité ji znát,“ vysvětluje partner CSI právník Parul Singh (jméno bylo změněno) asi třiceti pastorům nezávislých církví, kteří se sešli na školení nedaleko Čennaí.

 

Užitečná brožura

Parul Singh sestavil brožuru seznamující čtenáře se všemi ústavními základy svobody vyznání, svobody shromažďování a svobody projevu. Z následné diskuse je zřejmé, jak důležitá může být tato znalost pro účastníka sporu. Jeden pastor za druhým se hlásí a referují o zkušenostech s vyloučením, vyhrožováním a bitím. Je zřejmé, že tlak proti všemu, co není hinduistické, sílí. Několik pastorů zároveň vypráví, jak jim nově nabyté znalosti a citace platných zákonů v choulostivých situacích zásadně pomohly.

 

Stop křesťanství

U vjezdu do vesnice je umístěn velký nápis: „Stůj! Tato oblast je stoprocentně hinduistická!“ Když se zde na státním pozemku – tedy na neutrální půdě – začal bez povolení stavět hinduistický chrám, stěžoval si jeden z pastorů u představitelů obce. Během konfrontace vytáhl odvážný křesťan v přítomnosti policie brožuru CSI a začal nahlas předčítat ústavní zásady. Byl úspěšný a stavba chrámu byla zastavena.

Dalšího pastora na cestě zastavili hinduisté. Argumentují, že křesťané nemají v jejich oblasti co dělat, a vyhrožují, že je z vesnice vyženou. I zde pomohla znalost základního zákona. Pastor, který dříve absolvoval seminář partnera CSI, útočníky obeznámil se svými právy vyplývajícími z indické ústavy, načež ti odcházejí.

„Nastudujte si indické zákony. A při napadení se na něj odvolávejte!“ radí partner projektu CSI Parul Singh. Zkušenost už prokázala, jak jsou tyto kurzy potřebné. Pastoři, kteří jsou ve svých sborech kontaktními osobami pro všechno, vyjádřili přání, aby byla založena stálá kancelář pro právní poradenství.

CSI –  Rolf Höneisen

 

Komentáře k článku

Komentář byl úspěšně odeslán.

Der Kommentar wurde erfolgreich abgesendet, sobald er von einem Administrator verifiziert wurde, wird er hier angezeigt.