08. června 2023

Indie: Moje víra pronásledováním sílí!

Indičtí křesťané zažívají v posledních dvou letech větší pronásledování než kdykoli předtím. Také pastor Sunay z Tamilnádu kvůli tvrdým, nábožensky motivovaným útokům několikrát změnil místo svého pobytu. Jeho víra je však neotřesitelná.

V Indii s více než 1,4 miliardou obyvatel tvoří křesťané malou menšinu. V některých regionech je jim hlasitě řečeno, že nejsou vítáni. Hinduisté u vstupů do vesnic umisťují velké plakáty s nápisem: „Zde žijí pouze hinduisté!“

Uzdravení a konverze

Obec Pondicherry se nachází v jižním státě Tamilnádu. Pracovníci CSI se zde setkali s pastorem Sunayem (jméno bylo změněno). Pochází z hinduistické rodiny, ale křesťanskou víru našel díky zvláštnímu zážitku. Jeho žena trpěla mimořádně bolestivým nádorem žaludku. Křesťané i sám Sunay prosili Boha o uzdravující zásah. Manželka se uzdravila a Sunay Bohu slíbil: „Z vděčnosti ti budu sloužit. Stanu se pastorem.“

Z velkoměsta Čennaí se odstěhoval na venkov, kde se setkává s obrovským odporem. Jeho pokusy mluvit s lidmi o evangeliu jsou opětovány slovními i fyzickými útoky. Pastoru Sunayovi vyhrožují, bijí ho a házejí po něm kameny. Útoky se stávají natolik nebezpečnými, že během několika let sedmkrát změnil místo svého pobytu.

 Na kostel dopadají kameny

Jednou byl jeho kostel napaden davem během bohoslužby. Na budovu dopadají kameny. Věřící mají strach a usilovně se modlí. Po nějaké době útočníci odcházejí a nikdo není zraněn. Modlitby plné obav se mění ve chválu.

Bůh je se mnou

Na otázku, jak na něj neustálé útoky působí a zda někdy nepochybuje o Boží pomoci, pastor Sunay odpověděl: „Být napadán, popliváván a bit je velmi nepříjemné a bolestivé. Ale vím, že Bůh je se mnou. Uprostřed protivenství jsem již zažil tolik zázraků! Nejenže jsem si zachoval víru – moje víra se díky pronásledování stále posiluje.“

Rolf Höneisen – CSI

 

Komentáře k článku

Komentář byl úspěšně odeslán.

Der Kommentar wurde erfolgreich abgesendet, sobald er von einem Administrator verifiziert wurde, wird er hier angezeigt.