Myanmar

Od získání nezávislosti na Velké Británii v roce 1948 došlo v převážně barmsko-buddhistické Myanmaru k ozbrojenému konfliktu mezi armádou a etnicko-náboženskými menšinami.
Stovky tisíc příslušníků menšin, včetně mnoha křesťanů, byli v posledních několika desetiletích vysídlování, mučeni nebo dokonce zabíjeni.

V roce 2020 zahájila CSI nový projekt pomoci, který se zaměřuje na převážně křesťanskou menšinu Karen.

CSI pomáhá

  • Převzetí nákladů na internátní školu v Thajsku pro děti z uprchlického tábora v Myanmaru s cílem umožnit mladší generaci budoucnost mimo tábor.
  • Fond pro mimořádnou lékařskou pomoc lidem v uprchlickém táboře v Myanmaru

Staňte se součástí našich aktivit a projektů