Egypt

Křesťané v Egyptě čelí různým formám sociální a administrativní diskriminace. V posledních letech došlo k mnoha útokům na kostely a další křesťanské instituce. Lidé žijící na venkově jsou často postiženi extrémní chudobou.

CSI pomáhá

  • Hmotná a psychologicky-sociální podpora pro znevýhodněné Egypťany
  • Workshopy o důležitých sociálních problémech (ženská obřízka, předčasné manželství, nouzová pomoc atd.)
  • Vzdělávací programy pro děti a mládež

Staňte se součástí našich aktivit a projektů